Vorkkeuze En het hangt van de grootte af

Onderzoekers ontdekten nu dat kleine vorken ons verleiden meer te eten. Dus in de strijd tegen de vervelende kilo's konden grote vorken helpen.

Het is bekend dat kleine bordjes ons helpen op weg naar de droomfiguur, omdat ze het gevoel geven dat het deel groter is dan op een relatief grote schaal en daarom eten we minder en worden we sneller gevoed. Maar nu moet het bestek ons ​​ook helpen.
In dit veldonderzoek onderzochten onderzoekers aan de Universiteit van Utah voor een keer niet de portiegrootte, zoals vaak het geval is, maar de grootte van het bestek - vooral de vork. In een Italiaans restaurant werden de bezoekers gedurende twee dagen door de onderzoekers geobserveerd en voor en na elke maaltijd werden de platen gewogen. Een deel van de tafels was bedekt met 20 procent groter en het andere deel met 20 procent kleinere vorken dan normaal.
Het bleek dat de restaurantgasten met de grotere vorken meer op hun bord lieten dan gasten met de kleinere vorken. De onderzoekers verklaren dit fenomeen door te kijken naar de bestemming van de bezoekers van het restaurant: verzadiging. Nu, wanneer ze met grotere vorken worden gegeten, klaart de plaat sneller en met de gasten gaat het verzadigingsgevoel sneller wanneer ze hun doel in grote stappen naderen - of beter bijten.